wydrukowane przez https://slovenija-vzhod.city-map.si/city/db/710101010006/turystyka

turystyka - Slovenija vzhod

ruch turystyczny i urlopy w regionie Slovenija vzhod

"turystyka" - "Slovenija vzhod" Na liście znajdują się wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tego regionu.

22 wpisy znaleziono - Pokaza na mapie

Turistièna kmetija Ferencovi

 
Krai 23 a
9261 Cankova
Tel.: 02 540 11 17


Turistièna kmetija Galunder

 
Frana Kovaèièa 5
9241 Veržej
Tel.: 02 587 14 82


Turistièna kmetija Frank Ozmec

 
Slamnjak 33
9240 Ljutomer
Tel.: 02 584 96 66
Fax: 02 584 96 67

Turistièna kmetija Druzoviè

 
Drbetinci 47
2255 Vitomarci
Tel.: 02 757 93 36


Relax Turizem d. d.

 
Meža 10
2370 Dravograd
Tel.: 02 872 31 30
Fax: 02 872 31 40

Turistièna kmetija Firbas

 
Cogetinci 60
2236 Cerkvenjak
Tel.: 02 703 50 90
Fax: 02 703 50 90

MS Kljuèarovci d.o.o.

 
Kljuèarovci pri Ljutomeru 19
9242 Križevci pri Ljutomeru
Tel.: 02 588 85 10
Fax: 02 588 85 19

Turistièna kmetija Dervariè

 
Kopriva 17
9240 Ljutomer
Tel.: 031 365 985


Turistièna kmetija Doris

 
Lendavske gorice 203
9220 Lendava
Tel.: 02 578 97 13


Turistièna kmetija Apat

 
Gaberke 214
3325 Šoštanj
Tel.: 03 891 33 39


wi??cej firm z regionu Slovenija vzhod

Turistièna kmetija Pirc

 
Lahomšek 1
3270 Laško
Tel.: 03 573 14 55


Turistièna kmetija Alenka Pernek Pec

Spodnji Slemen 96
2352 Selnica ob Dravi
Tel.: 02 671 24 00


Turistièna kmetija Dreisiebner

 
Špiènik 1
2201 Zgornja Kungota
Tel.: 02 656 00 40


Turistièna kmetija Borko

 
Èrešnjevci 9
9250 Gornja Radgona
Tel.: 02 561 13 79


Turistièna kmetija Arzenšek

 
Stranice 10
3206 Stranice
Tel.: 03 576 24 00


Turistièna kmetija Bizjak

 
Orehovec 3
3253 Pristava pri Mestinju
Tel.: 03 810 30 50


Turistièna kmetija Bogša

 
Litmerk 15 b
2270 Ormož
Tel.: 02 740 16 03


Turistièna kmetija Goršek

 
Lipa 9
3213 Frankolovo
Tel.: 03 490 71 70


Domaèija Stojan

 
Legen 178
2383 Šmartno pri Slovenj Gradec
Tel.: 02 882 21 20
Fax: 02 882 21 21

Turistièna kmetija Bukovje

 
Primož pri Ljubnem 79
3333 Ljubno ob Savinji
Tel.: 03 838 14 16


Turistièna kmetija Cugmas

 
Dobrava 4a
3210 Slovenske Konjice
Tel.: 03 575 44 86


Turistièna kmetija Èešur

 
Leskovec 9
3000 Celje
Tel.: 03 546 12 12