wydrukowane przez https://slovenija-vzhod.city-map.si/city/db/710101010006/turystyka/uslugi-turystyczne

turystyka - usługi turystyczne

Wyb√≥r wpis√≥w z bran¬¿y turystyka

turystyka - Tutaj znajdziecie Pa√Īstwo wszystkie dotychczas zarejestrowane firmy z tej bran¬Ņy ze specyfikacj¬Ļ "usługi turystyczne" regionu "Slovenija vzhod".

Pokazaæ wszystkie

21 wpisy znaleziono - Pokaza¶ na mapie

Turistièna kmetija Apat

 
Gaberke 214
3325 Šoštanj
Tel.: 03 891 33 39


Turistièna kmetija Doris

 
Lendavske gorice 203
9220 Lendava
Tel.: 02 578 97 13


Turistièna kmetija Frank Ozmec

 
Slamnjak 33
9240 Ljutomer
Tel.: 02 584 96 66
Fax: 02 584 96 67

Turistièna kmetija Galunder

 
Frana Kovaèièa 5
9241 Ver¬ěej
Tel.: 02 587 14 82


Turistièna kmetija Dervariè

 
Kopriva 17
9240 Ljutomer
Tel.: 031 365 985


Turistièna kmetija Druzoviè

 
Drbetinci 47
2255 Vitomarci
Tel.: 02 757 93 36


MS Kljuèarovci d.o.o.

 
Kljuèarovci pri Ljutomeru 19
9242 Kri¬ěevci pri Ljutomeru
Tel.: 02 588 85 10
Fax: 02 588 85 19

Turistièna kmetija Pirc

 
Lahom¬öek 1
3270 La¬öko
Tel.: 03 573 14 55


Turistièna kmetija Firbas

 
Cogetinci 60
2236 Cerkvenjak
Tel.: 02 703 50 90
Fax: 02 703 50 90

wi??cej firm z regionu Slovenija vzhod

Turistièna kmetija Cugmas

 
Dobrava 4a
3210 Slovenske Konjice
Tel.: 03 575 44 86


Domaèija Stojan

 
Legen 178
2383 Šmartno pri Slovenj Gradec
Tel.: 02 882 21 20
Fax: 02 882 21 21

Turistièna kmetija Bogša

 
Litmerk 15 b
2270 Ormo¬ě
Tel.: 02 740 16 03


Turisti√®na kmetija √ąe¬öur

 
Leskovec 9
3000 Celje
Tel.: 03 546 12 12


Turistièna kmetija Arzenšek

 
Stranice 10
3206 Stranice
Tel.: 03 576 24 00


Turistièna kmetija Borko

 
√ąre¬önjevci 9
9250 Gornja Radgona
Tel.: 02 561 13 79


Turistièna kmetija Alenka Pernek Pec

Spodnji Slemen 96
2352 Selnica ob Dravi
Tel.: 02 671 24 00


Turistièna kmetija Bukovje

 
Primo¬ě pri Ljubnem 79
3333 Ljubno ob Savinji
Tel.: 03 838 14 16


Turistièna kmetija Dreisiebner

 
Špiènik 1
2201 Zgornja Kungota
Tel.: 02 656 00 40


Turistièna kmetija Goršek

 
Lipa 9
3213 Frankolovo
Tel.: 03 490 71 70