wydrukowane przez https://slovenija-vzhod.city-map.si/city/db/710101010006/zajazdy/lokale-gocinne

zajazdy - Lokale goœcinne

Wybór wpisów z bran¿y zajazdy

zajazdy - Tutaj znajdziecie Pañstwo wszystkie dotychczas zarejestrowane firmy z tej bran¿y ze specyfikacj¹ "Lokale goœcinne" regionu "Slovenija vzhod".

Pokazaæ wszystkie

11 wpisy znaleziono - Pokaza na mapie

Turistièna kmetija Kisilak

 
Serdica 116
9262 Rogašovci
Tel.: 02 558 85 30
Fax: 02 558 85 31

Izletniška kmetija Puhan

 
Bogojina 311
9222 Bogojina
Tel.: 02 547 1351


Izletniška kmetija Hadik

 
Lendavske gorice 144
9220 Lendava
Tel.: 02 573 71 30


Izletniška kmetija Na koncu vasi

 
Cven 48C
9240 Ljutomer
Tel.: 02 584 98 76


Izletniška kmetija Janez Škrlec

Zgornje Partinje 38
2223 Jurovski Dol
Tel.: 02 720 51 43


Izletniška kmetija Cvet

Gornja ulica 32
9220 Lendava
Tel.: 031 761 466


Izletniška kmetija Falaut

Adrijanci 55
9203 Petrovci
Tel.: 02 556 10 76


Izletniška kmetija Horvat Danica

Petrova ulica 45
9220 Lendava
Tel.: 040 396 249


Izletniška kmetija Feher

Dolina pri Lendavi 18
9220 Lendava
Tel.: 02 575 15 60


Izletniška kmetija Hanèik

Dobrovnik 331
9223 Dobrovnik
Tel.: 02 579 91 03
Fax: 02 579 91 04

wi??cej firm z regionu Slovenija vzhod

Izletniška kmetija Vrba

Vrba 17
3204 Dobrna
Tel.: 041 648 755